ПОЗИТИВНИ УТВЪРЖДЕНИЯ, съдействащи за намиране на партньор

Вслушайте се в душата си. Тя знае...