ЛЮБОВТА=ЗАГУБА

Вслушайте се в душата си. Тя знае...