Моето име - дар от предците

Какво е посланието от моя род?

Какво внася името в живота ни? Какво означава то за нас ? А за хората около нас?
Името е пълно със смисъл - системен, социален и индивидуален. То открива социалната динамика и културния контекст, дава достъп до процесите в нашата семейна система и създава усещане за вътрешно вълшебство. Името задава психически код и поставя пред човека отговорност - не само да живее живота си, а и да съответства на предначертаното от името му. 

 

Името носи в себе си огромен потенциал. Използваме ли го? Слушаме ли името си или бягаме от него? Живеем ли според името си или не го харесваме?

Първото име ни дават родителите. То осъзнато или не запълва името с послание от семейната система, със стари модели, напътствия и дарове.

Друго име можем да си дадем сами – псевдоним или да получим прякор. Псевдонимът отразява желанието ни какви искаме да бъдем, а прякорът -  нещо от което се боим. Може да се каже, че името е дрехата, която обличаме в различни жизнени ситуации. Но много ли знаем за нашите дрехи?

Заповядайте на уъркшопа "Моето име - дар от предците", за да научите повече и да се съедините със силата на Вашето име.

Какво ще получите на уъркшопа?

Ще научите

  • За функциите на името в родовата система и връзката на името ви с Вашата съдба.
  • За името като ресурс на идентичността /откъде идвам, кой съм аз/.
  • Ще приемете името си и неговия потенциал.

Имате ли смелостта да видите какво се случва във Вашата семейна система?

Абонирайте се за моя бюлетин.

Бъдете информирани за следващата група по Семейни констелации във Варна.